Меню

НОВИНИ

АКАДЕМИК ТРАЙКОВ Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ

Ректорът на Медицински университет- София, акад. Лъчезар Трайков, дмн беше избран за председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България. Изборът му беше с 26 гласа, срещу 13 за акад. Христо Белоев, ректор на Русенския университет, и 4 гласа за пpоф. Димитъp Димитpов, ректор на УНСС.

Досега академик Трайков беше член на Управителния съвет на съвещателния орган, който обединява ръководителите на 51 университети и висши училища в България.

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2022          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 244