Меню

НОВИНИ

3-ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛАБОРАНТИТЕ В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

На 02-04 юли 2021 год. в  гр. В.Търново се проведе 3-ти Конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия.

В Конгреса взеха участие повече от 190 професионалисти по здравни грижи от цялата страна от различни специалности – рентгенови лаборанти, медицински сестри, медицински физици, студенти. Мероприятието протече във висок академичен дух, при изключителен интерес от страна на участващите професионалисти по здравни грижи, към темите включени в програмата.

В първия ден на Конгреса бе проведен уъркшоп на изключително актуалната за рентгеновите лаборанти тема „Оптимизиране на протоколите при провеждане на контрастно усилена компютърна томография. Поведение в случай на нежелано събитие/реакция”, която бе много интересна, разбираема и достъпна. Практическото обучение по време на уъркшопа бе изключително полезно за деветдесетте участника, които се включиха в него.

В организирането и провеждането на Конгреса активно участваха преподавателите от МК „ Й. Филаретова“ гл. ас. П. Гагова и Н. Бонинска, които са от управителния съвет на БАЛОДТ. Темата „Професионална квалификация на рентгеновия лаборант – състояние днес и необходимост от промени“ представена от П. Гагова породи горещи дискусии. Студентите М. Миладинова, Аделина Вучкова, Н. Галева, Ек. Цветкова и П. Върбанова представиха разработените съвместно с преподаватели от специалност „Рентгенов лаборант“ научни съобщения на тема: „Ефектите на йонизиращата радиация върху репродуктивната система“ и „Образни методи за диагностика на карцином на дебелото черво“.

Присъстващите искренно изразиха отличните си впечатления от организацията, темите, лекторите и благодариха за предоставената им възможност да се включат в научен форум на такова високо професионално ниво.

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2022          |            Защита на личните данни (GDPR)

Post Views: 217