Меню

НОВИНИ

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ AYVANSARAY UNIVERSITY ИСТАНБУЛ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

През периода 19-20 април 2021 г. в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, МУ София на посещение по програма Еразъм+ беше преподавател от Ayvansaray University в Истанбул, Република Турция – партньор на Медицински университет – София.

Програмата „Еразъм+“ дава възможности за образование, обучение и практика в ЕС чрез мобилност на студенти и преподаватели.

В сградата на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“  гост – лекторът г-жа Юмран Гюрунген изнесе академична лекция на студенти от специалност „Рентгенов лаборант“.

Във връзка с обмяната на опит в областта на здравните грижи беше организирано посещение в Аджибадем Сити Клиник Младост и Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, където г-жа Юмран Гюрунген се запозна с организацията на работата в отделенията по Лъчелечение и Образна диагностика.

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медицински колеж “Й. Филаретова” – София  2021          |            Защита на личните данни (GDPR)