Меню

НОВИНИ

ПРОЕКТ „ЗДРАВИ И АКТИВНИ“

0-02-0a-223d60981a6c9bf1c081d0217c9b696226f5c66f29737feca0eaf88186362fdb_bd29d3db (1)

 Приключи изпълнението на ПРОЕКТ „ЗДРАВИ И АКТИВНИ“ на 132.СУ „Ваня Войнова“, гр. София, финансиран от Столична община и програми „Спорт в училище” и „ Движение и здраве“, в подкрепа на инициативата  „София – Европейска столица на спорта”.

Студентите от втори курс от специалност „Рехабилитатор“,  Медицински Колеж  „Йорданка  Филаретова“,  под  ръководството на гл.ас.  Мариана Алберт, взеха активно участие в изпълнението на дейностите на проекта.  Беше  направен скрининг за наличие на гръбначни изкривявания, подготвиха учебни материали  и проведоха образователна лекция и комплекс от  упражнения за правилна телесна стойка на ученици от 3 и 4 клас.

Дейностите в рамките на проекта допринасят за превенцията и ранното откриване и ограничаване на развитието на гръбначните изкривявания, които са не само медицински, но и социалноикономически проблем, поради относително високата честота на деца и подрастващи с деформации на гръбначния стълб.

 

Списание "ЗДРАВЕ И НАУКА"

Медицински колеж “Й. Филаретова” – София
 ул. „Йорданка Филаретова“ № 3 

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Й. Филаретова” №3 Медицински колеж – София 
тел. 02 915 46 46

e-mail:  secretary@mc.mu-sofia.bg

© Медиценски колеж “Й. Филаретова” – София  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)