Учебни бази

Практическата подготовка на студентите от специалността „Зъботехника” се провежда в МТЛ и СМТЛ в София.