Мисия

Мисията на Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” е да допринася за развитието на националното здравеопазване чрез подготовка на квалифицирани медицински специалисти в областта на здравните грижи, в съответствие с общочовешките ценности и национални традиции за хуманно и толерантно отношение към заболелия човек и неговите потребности. Дейността на Медицински Колеж съответства на традициите и целите на Медицински Университет за подготовка на високо образовани и професионално квалифицирани на съвременно ниво медицински специалисти.

Медицинският Колеж „Йорданка Филаретова” обучава здравни кадри с висше образование на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” от професионално направление “Здравни грижи” по специалностите: Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Зъботехник, Рехабилитатор, Помощник-фармацевт, Инспектор по обществено здраве, Медицинска козметика, Масажист с увредено зрение.