Такси

Учебните такси се определят с Постановление на Министерски съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за всяка учебна година.