Банкова сметка

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – МУ София

 

Банкова сметка:

Юробанк България АД

BG 45 BPBI 7940 3163 9833 01

BIC: BPBIBGSF

Задължително съдържание на вносната бележка :

Трите имена на студента, курс, специалност, факултетен номер.