Резултати и класиране

ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ - 2019г.

ВАЖНО!

  • ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 10.09.2019 от 9:00 - 16:00 ч. в Медицински колеж "Й. Филаретова", етаж 1, стая 103,

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

Специалност "Парамедик";

 

 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ - 2019г.

Заповед - второ класиране

ВАЖНО!

  • ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 30 –ти, 31 – ви юли от 9.00 до 16.00 ч. и на 1- ви август до 13.00 ч.

 

Незаетите места по специалности след второ класиране, ще бъдат попълнени от обявените резерви, по реда на посочените специалности и състезателен бал.

Всички резерви от обявените списъци, които желаят да бъдат записанини в съответната специалност при наличието на свободни места, трябва да се явят на 1-ви август, в 12.15 ч. в Медицински колеж.

 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Специалност "Медицински лаборант";

Резерви специалност "Медицински лаборант";

Специалност "Рентгенов лаборант";

Резерви специалност "Рентгенов лаборант";

Специалност "Зъботехник";

Резерви специалност "Зъботехник";

Специалност "Рехабилитатор";

Резерви специалност "Рехабилитатор";

Специалност "Помощник фармацевт";

Резерви специалност "Помощник фармацевт";

Специалност "Инспектор по обществено здраве";

Резерви специалност "Инспектор по обществено здраве";

Специалност "Медицинска козметика";

Резерви специалност "Медицинска козметика";

Специалност "Парамедик";

 

 

 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - 2019г.

Заповед - първо класиране

РЕЗУЛТАТИ

Резултати от състезателен изпит по МОДЕЛИРАНЕ на кандидат студенти за специалност "ЗЪБОТЕХНИК" за учебната 2019 / 2020 година 

Резултати от устен изпит с писмена част за учебната 2019 / 2020 година 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Специалност "Медицински лаборант";

Специалност "Рентгенов лаборант";

Специалност "Зъботехник";

Специалност "Рехабилитатор";

Специалност "Помощник фармацевт";

Специалност "Инспектор по обществено здраве";

Специалност "Медицинска козметика";

Специалност "Парамедик";

Първо класиране на кандидатите по чл.68

Студенти възстановяващи права за учебната 2019г./2020г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  • РЕЗУЛТАТИ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕСЕНИ НА​ на 29–ти юли /29.07.2019г./  след 14.00 ч.
  • ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 30 –ти, 31 – ви юли от 9.00 до 16.00 ч. и на 1- ви август до 13.00 ч.

 

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В СПРАВОЧНИКА на стр. 34 и БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА В РАЗМЕР НА 350 лв.

КОМПЛЕКТЪТ ОТ ДОКУМЕНТИ /ВКЛ. СТУДЕНТСКА КНИЖКА/ СЕ ЗАКУПУВА В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ.

ТАКСАТА СЕ ВНАСЯ ПО БАНКОВА СМЕТКА:

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - МУ – СОФИЯ УЛ. ”Й. ФИЛАРЕТОВА” № 3, BG45ВРВІ79403163983301  BIC: ВРВІВGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ В СПЕЦИАЛНОСТ ”РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ” Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВЯТ МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ОТ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.

ЗА ДА БЪДЕ ИЗГОТВЕНО МЕДИЦИНСКОТО СВИДЕТЕЛСТВО ОТ НЦРРЗ Е НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЕ ИЗВЪРШИ  ПРЕГЛЕД ОТ ПСИХИАТЪР!

НЦРРЗ СЕ НАМИРА НА УЛ.”ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” № 3 -  СГРАДА 7 / уличката между Александровска болница и  Факултета по дентална медицина -  в двора на ВМА / с работно време 8.00-14.00 /  изследване на кръв от 8.00 до 9.30 ч./