Колежански съвет

Списъчен състав на членовете на Съвета на колежа 

 1. проф. Захарина Ангелова Савова, дм
 2. проф. д-р Димитър Богданов Масларов, дмн
 3. проф. Фанка Тошева Рибарова, дбн
 4. доц. Мая Любомирова Визева, дм
 5. доц. д-р Димо Стоянов Кръстев, дм
 6. доц. д-р Йордан Николов Пашов, дм
 7. доц. д-р Валери Стефанов Чакърски, дм
 8. доц. д-р Димитър Тодоров Йовчев, дм
 9. доц. д-р Росен Димитров Михайлов, дм
 10.  доц. Силвия Парашкевова Цанова- Савова, дм
 11.  гл. ас. д-р Спартак Спасов Янакиев, дм
 12.  гл. ас. Мариана Димитрова Алберт, дп
 13.  гл. ас. Дарина Благовест Димитрова-Стефанова
 14.  гл. ас. Петранка Иванова Гагова, дм
 15.  Славейка Стоименова Панева
 16.  Галя Неделчева Камбурова
 17.  Атанас Стоилов Стоименов, дм
 18.  Дяна Иванова Георгиева
 19.  Пепа Георгиева Вачкова
 20.  Пепа Вълчева Николчова
 21.  Бинназ Музаферова Асанова, дм
 22.  Таня Георгиева Дачева
 23.  Силвия Харалампиева Трайкова
 24.  Мария Иванова Константинова
 25.  Даниела Методиева Ангелова
 26.  Галя Маринова Савова
 27.  Миглена Конова Димитрова
 28.  Айтен Лютви Мюмюн – Пом.фармацевт
 29.  Цветелина Благоева Юсева – Рехабилитатор
 30.  Инес Мирославова Георгиева - Рен.лаборант