176 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА

Студенти и преподаватели от МК „Йорданка Филаретова“ се събраха днес, 19 март, на гроба на своя патрон в двора на църквата „Покров Богородичен“ в деня на 176-тата годишнина от рождението й в израз на признателност и преклонение. Йорданка Филаретова и днес вдъхновява с родолюбието, благородството и всеотдайността си.

Тя остава в историята и сърцата ни като съпруга, последовател и продължител на просветителската мисия на един от най-светлите умове на българското Възраждане Сава Филаретов; сподвижник и укривател на Апостола на свободата Васил Левски; активен участник в обществения живот и в църковно-народните борби в предосвобожденска София, а така също и в комитетските дела, в документирането на процеса срещу Левски, в трагичните за България дни и години на Априлското въстание и на Руско-турската война, в първите години на свободата. Вечно облечената в черно жена, изгубила без време съпруга и единствения си син, не жали сили и енергия в отстояването на националната кауза при утвърждаването на Третата българска държава. Основател на стопанско училище за младите жени, за да имат знания и професия. Благодетел на бедните и бездомните, на ранените и инвалидите от няколко войни, на самотните старци.

     

Медицинският колеж не би могъл да има по-подходящ дом от този, съграден с обич и състрадание и дълги години приютявал „престарели, бедни, немощни“ по волята на Госпожата, както с уважение и почит са наричали Йорданка Филаретова нейните съграждани. Днес този дом продължава да е средище на хуманна и благородна мисия. Висококвалифицирани преподаватели подготвят зъботехници, помощник-фармацевти, рентгенови лаборанти, рехабилитатори, масажисти, медицински лаборанти, специалисти по медицинска козметика и инспектори по обществено здраве. Предават това, което знаят и могат, за да създадат бъдещите здравни специалисти, така необходими за добруването на обществото ни.

Патронният празник на колежа, който тази година ще бъде официално честван на 21 март от 11:00 ч. в зала „Европа“ на Парк-хотел „Москва“, се отбелязва още и с провеждането на студентска научна сесия. Тази година ще бъдат представени 22 постера и 8 доклада. Ето темите, авторите и научните ръководители, които ще се включат в студентската научна сесия:

Постерна сесия (от 12:00 ч., зала „Европа“, Парк-хотел „Москва“)

Специалност „Медицински лаборант“
1. „Луи Пастьор – история на противобясната ваксина“ с автори: Елинка Миланова, Петьо Младенов, и с научен ръководител: проф. д-р Е. Кьолеян, дм 
2. „Епидемични взривове с морбили – модел на пропуски в имунизациите. Ваксините – надеждна противоепидемична защита“ с автори: Ивет Дженеро, Ванеса-Мария Пенева, Беатрис Благоева, и с научен ръководител: проф. д-р Е. Кьолеян, дм 
3. „Антони ван Льовенхук – създател на микроскопа“ с автори: Хелия Тоскова и Надя Илиева, и с научен ръководител: проф. д-р Е. Кьолеян, дм 
4. „Иля Мечников – откривател на фагоцитозата“ с автор: Кристина Ламбева, и с научен ръководител: проф. д-р Е. Кьолеян, дм 
5. „NADPHd – активност на псевдоуниполярни неврони в спиналните ганглии при човек“ с автори: Камелия Нинова, Ася Асенова, Моника Калева, Симона Димитрова, Албена Георгиева, и с научен ръководител: доц. д-р Д. Кръстев, дм
6. „Цитологични и имунохистохимични разлики на сетивните неврони в TG при човек и експериментално животно“ с автори: Николая Тумбева, Петьо Младенов, Ванеса-Мария Пенева, Мелани Илиева, Амиде Заструг, Мария Русева, и с научен ръководител: доц. д-р Д. Кръстев, дм
Специалност „Рентгенов лаборант“
7. „Критерии за качество при обработка на рентгенографии на дихателна и сърдечно-съдова системи“ с автори: Цветелина Мирчева, Стефани Димитрова, и с научен ръководител: Невенка Бонинска
8. „Анализ на мнението на студенти – рентгенови лаборанти, за подготовката им по ехографска диагностика“ с автори: Памела Петрова, Ирина Генадиева, Теодора Цветкова, и с научен ръководител: гл. ас. Петранка Гагова
9. „Специфични центражни техники за рентгенографиране в ортопедичната практика“ с автори: Екатерина Цветкова, Кирил Йорданов, и с научен ръководител: гл. ас. Петранка Гагова
10. „3D прототипиране, базирано на СВСТ данни“ с автори: Милена Миладинова, Нели Галева, и с научни ръководители: доц. Д. Йовчев, гл. ас. Петранка Гагова
Специалност „Зъботехник“
11. „Здравина и естетика на частична снемаема протеза от термопластична пластмаса“ с автор: Страхил Шопов, и с научни ръководители: Васко Иванов, Габриела Колева, Васил Стоицев
12. „Устни протектори за спорт – видове, характеристики“ с автори: София Ганевска, Георгиос-Александрос Панайотис Халеплис, Радин Цонев, Димитър Димитров, и с научни ръководители: Мила Москова, д-р Надежда Костова-Камбурова
13. „Сънна апнея – симптоми, рискове, превенция“ с автори: Надя Патинова, Василена Върбанова, Ивелина Ангелова, Мариела Петрова, Иван Рълев, и с научни ръководители: Мила Москова, Ива Николова
14. „Лингвална пластинка – от слонова кост до светлинно-полимеризиращи  пластмаси“ с автори: Рахим Мохамед, Фаузия ел Рантиси, и с научен ръководител: Мила Москова
15. „Някои приложения на умения и материали от зъботехническата практика извън зъботехническата лаборатория“ с автори: Ивелина Ангелова, Габриел Иванов, и с научни ръководители: Мила Москова, Васил Стоицев
Специалност „Рехабилитатор“
16. „Кинезитерапевтични пътеки“ с автор: Николета Пандова, и с научен ръководител: Михаела Мирева
17. „Лимфен дренаж при мастектомия“ с автор: Мария Соколов, и с научен ръководител: гл. ас. Мариана Алберт
18. „Алтернативни методики при болест на Рейно“ с автор: Александра Захариева, и с научен ръководител: Михаела Мирева
19. „Социален аспект в медицинската рехабилитация при неврит на n. facialis“ с автори: Лидия Колева, Ирена Митре, Виктория Релушковска, Исинора Тошевска, и с научен ръководител: Даниела Манова
Специалност „Инспектор по обществено здраве“
20. „Консервантът сорбинова киселина в преработени храни“ с автори: Евелина Янкова, Красимира Денова, и с научен ръководител: доц. Силвия Цанова-Савова
21. „Проучване на замърсяването на питейните води в училища, строени преди 50 и повече години, и влиянието им върху здравето“ с автор: Мария Величкова, и с научен ръководител: Таня Дачева
22. „Анализ на учебните планове в специалност ИОЗ, промените в структурата на РЗИ и необходимостта от промяна на ЕДИ“ с автор: Гергана Спасова, и с научен ръководител: Таня Дачева

Представяне на доклади (от 14:00 ч.)

Първа секция (10 аудитория, МК „Й. Филаретова“)
Специалност „Медицински лаборант“
  • „Маркери за чернодробна фиброза“ с автори: Цветелина Цакова, Мартина Момчилова, и с научен ръководител: доц. д-р Р. Михайлов, дм

  • „Ebola – вирусна хеморагична треска – предизвикателство в медицината на 21 век“ с автори: Елинка Миланова, Петьо Младенов, и с научен ръководител: проф. д-р Е. Кьолеян, дм 

  • „Zika-вирусна инфекция – предизвикателство в съвременната медицина“ с автори: Ванеса-Мария Пенева, Беатрис Благоева, Ивет Дженеро, и с научен ръководител: проф. д-р Е. Кьолеян, дм 

Специалност „Рентгенов лаборант“
  • „Спортуваме ли? – мнение на студенти, рентгенови лаборанти от МК „Й. Филаретова“, София“ с автори: Цветелина Григорова, Любомира Йорданова, и с научен ръководител: Невенка Бонинска

Втора секция (спортна зала, МК „Й. Филаретова“)
Специалност „Зъботехник“
  • „Левцитна керамика IPS InLine за изработване на неподвижни металокерамични конструкции“ с автори: Ивелина Ангелова, Никола Ангелов, и с научни ръководители: доц. д-р Йордан Пашов, дм, Атанас Стоименов, дм, Диана Георгиева

Специалност „Рехабилитатор“
  • „Епидурална електростимулация при хора с гръбначно-мозъчни травми“ с автор: Александра Иванова, и с научни ръководители: гл.  ас. М. Алберт, Пепа Вачкова

  • „Кинезитерапия за профилактика на статични заболявания на женските полови органи“ с автор: Росица Танева-Богданова, и с научен ръководител: Даниела Манова

Специалност „Инспектор по обществено здраве“
  • „Проучване на състава на пластмасовите бебешки шишета, начинът на употреба и ефекта върху здравето“ с автор: Мария Величкова, и с научен ръководител: Таня Дачева

Всички участници ще получат сертификати за своето участие, а отличените работи ще бъдат наградени с възможността да подготвят статия за юнския брой на сп. „Здраве и наука“.