Административни услуги

 • Прием на студенти
 • Предоставяне на стипендии на студенти 
 • Разрешение за преместване в друго висше училище
 • Издаване на диплома за завършена образователно - квалификационна степен на висше образование и приложение към нея
 • Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно - квалификационна степен на висше образование
 • Издаване на европейско дипломно приложение
 • Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация
 • Издаване на академична справка на обучаващи се лица
 • Издаване на уверение на обучаващи се лица

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

АКАДЕМИЧНА СПРАВКА; (СПРАВКА)

 1. Ксерокопие на цялата дипломата за завършено мед.образование
 2. Ксерокопие на лична карта;
 3. Платена такса на касата - 72 лв. - за 10 раб.дни;
 4. Молба / Заявление - образец

 

ДИПЛОМА ДУБЛИКАТ

 1. Обява в ежедневник за невалидна диплома - вестника;
 2. Платената такса за обявата - фактура;
 3. Актуална снимка паспортен формат — 1 бр.;
 4. Ксерокопие на лична карта;
 5. Платена такса на касата - за 10 раб.дни

60 лв. за д/ма от средно мед.обр.; 132 лв. д/ма за висше обр.;

 1. Молба / Заявление - образец.

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 1. Копие на цялата дипломата за завършено мед.образование;
 2. Платена такса на касата - 18 лв. - за 10 раб. дни;
 3. Ксерокопие на лична карта;
 4. Заявление - образец.

 

АНОТАЦИЯ ЗА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 1. Копие на цялата дипломата за завършено мед.образование;
 2. Копие на академична справка;
 3. Платена такса на касата - 360 лв.;
 4. Заявление - образец.

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОВЕДЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Платена такса на касата – 30 лв.
 2. Заявление - образец.

 

ДУБЛИКАТ НА СТУДЕНТСКА КНИЖКА

 

 1. Платена такса на касата – 15 лв.
 2. Заявление - образец.

 

Молба заявление може да изтеглите от тук