УЧАСТИЕ НА МК „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ В ПЪРВИ КОНГРЕС ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ (МК) бе представен на Първия конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността с международна конференция, който се проведе на 7 и 8 ноември 2018 г. в зала 6 на НДК в столицата, от доц. д-р Мая Ляпина, преподавател по хигиена и екология, и доц. Мая Визева, ръководител на Учебен отдел. Събитието бе организирано от Катедра по трудова медицина на Факултета по обществено здраве (ФОЗ) към Медицински университет – София. Научният форум бе посветен на Деня на будителите, 10 години от създаването на катедрата и представяне на резултатите от завършилия международен проект ЕПСИЛОН, финансиран от ЕСФ.

Доц. д-р Мая Ляпина представи доклад „Контактна сенсибилизация към формалдехид във ветеринарната медицина“ по време на заседанието, посветено на превенцията на свързаните с труда заболявания, в първия ден на конгреса. Докладът е подготвен в съавторство с доц. д-р Васил Манов от Факултета по ветеринарна медицина към Лесотехничаския университет и гл. ас. д-р Мариана Цекова от Факултета по дентална медицина към Медицински университет – София.

В рамките на конференцията бе представен още и постер „Контактна сенсибилизация към съставки на дентални материали сред студенти по зъботехника от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – предварителни резултати“ от авторски колектив в състав доц. Мая Лапина (МК), доц. Тодор Кундурджиев (ФОЗ), проф. Каролина Любомирова (ФОЗ), проф. Мариела Деливерка (ФОЗ) и доц. Мая Визева (МК). Той обобщава резултатите от реализирания проект с тема „Проучване и управление на здравния риск от сенсибилизация към релевантни дентални материали сред студенти по зъботехника от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – МУ – София“. Проектът е финансиран от СМН - МУ - София по конкурс „ГРАНТ-2018“.

Конгресът бе открит от проф. д-р Нвена Цачева, ръководител на Катедра по трудова медицина във ФОЗ и от проф. д-р Каролина Любомирова, ръководител на проект ЕПСИЛОН.  Приветствия поднесоха вицепрезидентът на Република България г-жа Илиана Йотова, заместник-председателят на Народното събрание д-р Нигяр Джафер, ректорът на МУ – София проф. д-р Виктор Златков, деканът на ФОЗ проф. д-р Цекомир Воденичаров, заместник-министри, депутати, представители на работодателски и синдикални организации, университети и експерти по трудова медицина. Гост-лектори на форума бяха д-р Иван Иванов – ръководител Екип Трудова медицина при Световната здравна организация – щабквартира, Женева, проф. Клаудио Колозио – ръководител на екип по трудова медицина при Университета в Милано, и д-р Мария Бубас – председател на работната група по обучение по трудова медицина в Международната комисия по трудова медицина.

Целта на контреса бе осигуряване на здраве и устойчива работоспособност чрез академично обучение, законодателни промени, основани на доказателства от науката и дейностите за превенция на хроничните и свързаните с труда заболявания, за промоция на здравето, за иновативни практики и профилактика при най-младите и при възрастните работещи, за подпомагане на трудоустроените и хората с увреждания, като се даде отговор на предизвикателствата от променящата се работна сила, както и за социалната й защита и сигурност. Програмата на конгреса включваше презентации на водещи специалисти от България, 4 европейски страни и Русия по проблемите на трудовата медицина, експертизата на работоспособността и необходимостта от мултидисциплинарно обучение на кадрите и създаване на критерии за качество в дейността на службите по трудова медицина. В заключителната конференция по проект ЕПСИЛОН бяха представени иновативните практики – здравно-промотивни и стратегическо-управленски дисциплини, включени в учебните планове на магистратурите по обществено здраве и здравен мениджмънт и курсовете за следдипломно обучение на ФОЗ. Представени бяха още дистанционните модули, част от разработените хибридни форми на обучение, които надграждат електронната платформа на ФОЗ.