УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ В ПЛЕВЕН

На 29 и 30 октомври 2018 г. в Плевен се проведе Шестнадесетата юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели в Медицински колеж към Медицински университет – Плевен, в която се срещнаха представители на медицинските университетски структури от София, Плевен и Пловдив. Официалното откриване бе от 14:00 ч. на 29 октомври, понеделник, в зала „АМБРОАЗ ПАРЕ“ на Телекомуникационния ендоскопски център (ТЕЛЕЦ) при МУ – Плевен.

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София бе представен изключително успешно от: преподавателите в специалност „Медицински лаборант“ проф. д-р Емма Кьолеян, дм, Екатерина Иванова и гл. ас. Дарина Димитрова-Стефанова и техните възпитаници Виктория Иванова, Петя Петрова и София Петрова; преподавателите в специалност „Зъботехник“ Надежда Костова-Камбурова и Мила Москова; ръководителя специалност „Рентгенов лаборант“ гл. ас. Петранка Гагова и нейните студенти Цветелина Григорова, Любомира Йорданова, Ирина Генадиева и Цветелина Мирчева. 

Ето темите и авторските екипи на представените от страна на колежа на националната научна сесия доклади и постери по реда на тяхното представяне:

  • В. Иванова, Е. КьолеянД. Димитрова-СтефановаЕ. Иванова, М. Момчилова, Цв. Цакова – специалност „Медицински лаборант“; доклад на тема: „Прокалцитонин – алгоритми в антибиотичната политика“
  • Н. Костова-КамбуроваМ. Москова, М. Ляпина, А. Стоименов – специалност „Зъботехник“; доклад на тема: „Контактна сенсибилизация към метакрилатни мономери сред студенти от специалност „Зъботехник“ – предварителни резултати“
  • М. Москова, Н. Костова-Камбурова – специалност „Зъботехник“; доклад на тема: „Изследване за наличие на микродонтия и хиподонтия при горен страничен резец“
  • Цв. Григорова, Н. Бонинска, Л. Йорданова – специалност „Рентгенов лаборант“; доклад на тема: „Храним ли се здравословно – мнение на студенти рентгенови лаборанти от МК „Й. Филаретова“ – София“
  • М. Димитрова, П. Гагова – специалност „Рентгенов лаборант“; доклад на тема: „Образни методи за диагностициране на хипер – и хиподонтии“
  • Цв. Мирчева, Н. Бонинска, Н. Ангелов, И. Генадиева – специалност „Рентгенов лаборант“; доклад на тема: „Проучване мнението на работодателите относно професионалната подготовка на новопостъпилите рентгенови лаборанти“
  • С. Петрова, Е. Кьолеян, П. Петрова, Е. Иванова, А. Димитрова-Карамфилова, Д. Димитрова-Стефанова – специалност „Медицински лаборант“; постер на тема: „С-реактивен протеин и прокалцитонин – съвременни маркери за бактериална инфекция“
  • В. Иванова, Р. МихайловГ. Камбурова, Бл. Пенчева – специалност „Медицински лаборант“; постер на тема: „Нови възможности за бърза оценка на сърдечно-съдовите биомаркери“

Особено впечатляващо бе представянето на доклада и на постера от студентката от специалност „Медицински лаборант“ Виктория Иванова – живо, емоционално и много задълбочено, което бе оценено по достойноство от всички присъстващи.

В рамките на научната сесия бе отбелязано тържествено и навършването на 70 години от създаването на Медицински колеж – Плевен. Сред официалните гости на тържеството в зала „Магнум“ във Втора клинична база бяха и заместник директорът на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ проф. Захарина Савова, дм, и ръководителят на Учебен отдел в колежа доц. Мая Визева. В поздравителния си адрес към колегите си от плевенския медицински колеж проф. Савова казва: „За тези години, започвайки като самостоятелно медицинско училище, колежът се е развил и доказал като авторитетно учебно заведение за подготовка на специалисти за нуждите на здравните грижи, фармацевтичната практика и сферата на социалните дейности. И това е, сигурна съм, благодарение на упорития и отдаден труд на преподавателите и служителите на колежа, както и на ентусиазма, доверието и любопитството на хиляди студенти, избрали да се образоват и да се посветят впоследствие като висококвалифицирани професионалисти в областта на здравните и социални грижи.“