Студентски съвет към МУ София

Студентското представителство на студентите от Медицински колеж „Йорданка Филаретова” към Студентски съвет на Медицински университет е орган на студентите в колежа, като ги представя пред Студентски съвет на Медицински университет, защитава техните интереси и е своеобразна връзка между академичното ръководство на колежа и/или Медицински университет и студентите в колежа. Дейността му се ръководи от Правилника на Студентски съвет към Медицински университет, който бихте могли да прочетете тук.

Основната цел на дейността на студентското представителство на студентите към колежа е:

  • Да информира студентите и при нужда да им съдейства за получаването на информация за академичния живот на Медицинския университет и Медицинския колеж, както и за всички други възможности, предоставяни на студентите;
  • Да съдейства на студентите при запознаването, изпълнението и защитаването на правата им на студенти на колежа;
  • Да съдейства за установяването и поддържането на контакти между студентите на колежа и други сродни институции и организации;
  • Да участва активно в дейностите на колежа и Медицинския университет;
  • Да участва и подпомага създаването и поддържането на учебните програми;

Студентското представителство на колежа в Студентския съвет на Медицински университет се състои от следните членове:

  • Инес Мирославова Георгиева - Рен.лаборант - II курс - председател
  • Джемал Али Медаров – Рен.лаборант - III курс
  • Ралица Иванова Славейкова - Мед.козметика - II курс

За контакти със студентското представителство на студентите от Медицински колеж към Медицински Университет може да пишете на следния електронен адрес:

ss_mk@abv.bg, stud.savet@mc.mu-sofia.bg