Добре дошли в сайта на Медицински колеж към МУ - София!

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“
 
извършва подготовка на кадри с висше образование 
с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ 
от професионално направление „Здравни грижи“ със срок на обучение три години за следните специалности:
Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Зъботехник, Рехабилитатор, Помощник фармацевт, Инспектор по обществено здраве, Масажист (лица с увредено зрение), Медицинска козметика, Парамедик.


 

ВАЖНО!!!
СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА  УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Информираме Ви, че в Медицински колеж „Й. Филаретова” започна приемане на заявления за получаване на стипендии за зимен семестър на учебната 2019/2020 г.

Срокът за приемане на заявленията е до 16:30 ч. на 08.11.2019г.
 
Повече информация за критерии, срокове и необходими документи за стипендии за зимен сем. 2019-2020 г. можете да намерите на информационното табло в Медицински колеж „Й. Филаретова” и на ел. адрес на МУ-София: http://www.mu-sofia.bg/
 
 

ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2019-2020 ГОДИНА

На 12.09.2019 г. в двора на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ се проведе официалната церемония по откриване на учебната 2019/2020 година.

Над 300 първокурсника, разпределени в девет специалности – „Рентгенов лаборант“, „Медицинска козметика“, „Инспектор по обществено здраве“, „Помощник-фармацевт“, „Рехабилитатор“, „Масажист с увредено зрение“, „Зъботехник“ , „Медицински лаборант“ и „Парамедик”,  прекрачиха прага на колежа за първи път. В приветственото си слово заместник директорът на учебното заведение професор Захарина Савова пожела успешна учебна година на студенти, преподаватели и служители.

Церемонията бе уважена от основателят на първия факултет по обществено здраве  професор Цекомир Воденичаров, заместник ректора на Медицински университет професор Тихомира Златанова, декана на Факултета по обществено здраве (ФОЗ) професор Магдалена Александрова,  заместник декани от ФОЗ, председателя на Студентски съвет на Медицински университет – София Видин Кирков и изпълнителния директор на Първа МБАЛ София ЕАД професор д-р Цветомир Димитров.

Тази учебна година започна обучение на нова специалност в Медицински колеж- „Парамедик”.

Обявено бе решението на Столичен общински съвет за финансово подпомагане на студентите на колежа от специалностите: „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“ и „Рехабилитатор“.

 

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2019-2020 ГОДИНА

На 12.09.2019 г. от 12:00 ч. в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ ще се проведе тържествено откриване на новата учебна 2019/2020 година.

Ръководството на МК „Й. Филаретова” най-любезно кани всички първокурсници, преподаватели и студенти на Церемонията на 12.09.2019 г. /четвъртък/ от 11:30 ч. в двора на колежа.

Ще имате възможност да се запознаете с ръководителите и преподавателите по различните специалности, както и да получите студентските си книжки от 13:00 ч. след като отидете по определените стаи.

  • І-ви курс РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ - 13.00 ч. – 210 стая
  • І-ви курс МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА - 13.00 ч. – 308 стая
  • І- ви курс ИНСПЕКТОР ПО  ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – 13.00 ч. – 209 стая
  • І- ви курс ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ – 13.00 ч. -  307 стая
  • І- ви курс РЕХАБИЛИТАТОР И МАСАЖИСТ - 13.00 ч. – 211 стая
  • І- ви курс ЗЪБОТЕХНИК  – 13.00 ч. - Зала в двора
  • І- ви курс МЕДИЦИНСКИ  ЛАБОРАНТ -13.00 ч. – 309 стая
  • І- ви курс ПАРАМЕДИК - 13.00 ч. – 116 стая

 

ВАЖНО!!!
КЛАСИРАНЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ПАРАМЕДИК" ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

  • ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 10.09.2019 от 9:00 - 16:00 ч. в Медицински колеж "Й. Филаретова", етаж 1, стая 103,

Класиране от допълнителен прием

 

ВАЖНО!!!
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ Й. ФИЛАРЕТОВА” ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ПАРАМЕДИК" ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Въз основа Решение на АС на МУ-София от 23.07.2019 г. Медицински колеж обявява допълнителен прием за заемане на свободни места за обучение в специалност Парамедик.

Кандидати за специалност Парамедик, които са положили вече успешно кандидатстудентски изпит тази година в Медицински колеж, могат да кандидатстват с оценката от кандидатстудентски изпит, като подадат заявление.

За кандидати, които не са участвали в изпит до този момент, кандидатстудентският изпит ще се проведе на 9 - ти септември.

 

Прием на кандидатстудентски документи:

Всеки работен ден (без събота и неделя) от 5-ти август до 5-ти септември (9:00 – 12:00 и 13:30 – 16:00)

 


 

Резултатите от кандидатстудентските изпити и класиранията за всички специалности в Медицински колеж „Й. Филаретова”- София,  ще бъдат обявени в сградата на колежа на ул. Й. Филаретова  № 3 и на електронни адреси: www.mu-sofia.bg  и  www.mk.mu-sofia.bg  на 22.юли 2019 г. след 15:00 ч.

Записване на студенти: 23,24,25,26 юли от 9:00 до 16:00ч. и 27 юли 2019г. от 9:00 до 13:00ч.

Документи за записване на приетите студенти

1. Диплома за завършено средно образование- оригинал.

2. Лична карта- оригинал и копие

3. Медицинско свидетелство.

* За специалност „Рентгенов лаборант” в МК- София се изисква медицинско свидетелство само от НЦРРЗ.

* Съгласно  НАРЕДБА № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения, е необходимо да се представи пред НЦРРЗ удостоверение за извършен медицински преглед от психиатър.

4. Документи за записване по образец /купуват се от касата на колежа/.

5. Снимки- формат 3,5/4,5 см.- 4 броя.

6. Документ за платена семестриална такса /платежно нареждане/.

- на касата на колежа може да преведете таксата само чрез ПОС терминал.

 

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – МУ София

Банкова сметка:

Юробанк България АД

BG 45 BPBI 7940 3163 9833 01

BIC: BPBIBGSF

Задължително съдържание на вносната бележка :

Трите имена на студента, курс, специалност, вх.№ /фак.№

 


ВАЖНО!!!
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ Й. ФИЛАРЕТОВА” ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА НОВА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

СПЕЦИАЛНОСТ „ПАРАМЕДИК”

Обучението на парамедици в Медицински колеж осигурява придобиване на професионални компетенции за качествено здравно обслужване при неотложни и спешни състояния, изискващи прилагането на животоспасяващи мероприятия и поддържане на основните жизнени функции на пациента по време транспортирането му до лечебно заведение.

Обучението се организира в подходяща учебна среда, осигурена със съвременно оборудване и съобразена с изискванията на професията. Обучението по практика на професията се извършва в реална работна среда - индивидуално и групово в клиничните бази на лечебни заведения, в центрове за спешна медицинска помощ и техните филиали, като се използва цялото налично оборудване.

Обучението се провежда от хабилитирани преподаватели от Медицински университет и медицински специалисти с богат практически опит и научна подготовка.

Придобитият обем теоретични знания и практически умения ще позволят на парамедиците да се реализират в центрове за спешна медицинска помощ, в спешни приемни отделения, в служби за спешно реагиране и във всички звена с терени, където е необходимо оказване на спешна медицинска помощ.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София подават документи на адрес: ул. „Йорданка Филаретова“ №З, ет.1, от 8 до 15 юли 2019 г. от 9:00 до 16:00 ч., включително и в събота. В неделя комисията по приема не работи!

За специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София:

Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“:

По график: 16, 17, 18 и 19 юли 2019 г.

Моделиране: 20 юли 2019 г.

Идентификация: 21 юли 2019 г.

Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно. Внесени такси за кандидатстудентски изпити не се връщат!

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София полагат устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“, състояща се от три компонента (елемента):

    - обща култура за системата на здравеопазване;

    - желание и умение за работа с хора;

    - психосоциална компетентност.    

За специалността „Масажист“ (лица с увредено зрение) се провежда устен изпит/събеседване на същата тема.

За специалност „Зъботехник“ се полага и изпит по моделиране. Изпитът се провежда само в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. По време на изпита по моделиране не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож. След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията. След окончателното приключване на изпита по моделиране кандидат-студентите заедно с квесторите по зали напускат изпитната зала и изчакват запечатването й. Разпечатването на залата се извършва от Председателя и членовете на Техническата комисия, които нанасят фиктивните номера.

Информация за Кандидатстудентска кампания 2019г. на тел.: 02/9154626, 9154627

* Новият Справочник за прием на студенти в Медицински колеж „ Й. Филаретова” за учебната 2019/2020 година вече е наличен и може да бъде закупен от касата на колежа.


ОТЛИЧЕНИТЕ РАБОТИ В СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА СЕСИЯ

По повод патронния празник на МК „Йорданка Филаретова“ на 21 март се проведе и студентска научна сесия, в рамките на която бяха представени 22 постера и 8 доклада. Отличени са 6 постера и 2 доклада, авторите на които получават възможността да подготвят статии за сп. „Здраве и наука“.

към цялата статия


МК „Й. ФИЛАРЕТОВА“ ОТБЕЛЯЗВА СВОЯ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

Над 550 души – студенти, преподаватели и гости, изпълниха зала „Европа“ в Парк-хотел „Москва“ днес, 21 март, за да отбележат заедно 176 години от рождението на Йорданка Филаретова, патрон на Медицинския колеж, чийто живот е безспорен пример за хуманност и родолюбие, за непресъхващия човешки стремеж към развитие и благоденствие. Сред официалните гости бяха проф. д-р Тихомира Златанова, зам.-ректор по учебната дейност на Медицински университет – София, проф. д-р Валентина Петрова-Димитрова, зам.-ректор по наука и акредитация на Медицински университет – София, проф. д-р Цекомир Воденичаров, декан на Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София, проф. д-р Радослав Гърчев, ръководител отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на Медицински университет – София. Събитието бе уважено още от декани и зам.-декани на факултетите на Медицински университет – София, преподаватели и служители в Медицински университет – София, директори на медицински колежи в страната, ръководители на престижни здравни заведения, представители на различни браншови организации в сферата на здравеопазването, студенти, преподаватели и служители на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“.

към цялата статия


176 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА

Студенти и преподаватели от МК „Йорданка Филаретова“ се събраха днес, 19 март, на гроба на своя патрон в двора на църквата „Покров Богородичен“ в деня на 176-тата годишнина от рождението й в израз на признателност и преклонение. Йорданка Филаретова и днес вдъхновява с родолюбието, благородството и всеотдайността си.

Патронният празник на колежа, който тази година ще бъде официално честван на 21 март от 11:00 ч. в зала „Европа“ на Парк-хотел „Москва“, се отбелязва още и с провеждането на студентска научна сесия. Тази година ще бъдат представени 22 постера и 8 доклада. Може да научите темите, авторите и научните ръководители, които ще се включат в студентската научна сесия, като прочетете цялата статия.

към цялата статия


243-а ПОЕХА ПО ПЪТЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

На 17 януари 2019 г. в зала Аула Максима на УАСГ се проведе тържествената церемония за дипломирането на 243-ма възпитаници на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София. Те извървяха своя път на обучение и в този ден заслужено получиха своите дипломи за професионални бакалаври, за да продължат напред и да се реализират като специалисти по здравни грижи в това трудно, отговорно и хуманно поприще.

За да уважат положения труд на абсолвентите и на техните преподаватели през последните 3 години, на церемонията присъстваха г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на София, проф. д-р Виктор Златков – ректор на Медицински университет – София, проф. д-р Радомир Угринов – заместник-ректор по „Следдипломно обучение и университетско-болнична координация и по международна интеграция и проектно финансиране“ на Медицински университет – София, проф. Цекомир Воденичаров – декан на Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София, г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет по направление „Финанси и стопанска дейност“ в Столична община и временно изпълняващ длъжността заместник-кмет по направление „Столично общинско здравеопазване“. В залата бяха още декани и заместник-декани на факултетите на Медицински университет – София, преподаватели и служители в Медицински университет – София, директори на медицински колежи в страната, ръководители на престижни здрави заведения, в които се провежда практическата подготовка на студентите, представители на различни браншови организации в сферата на здравеопазването, родители и близки на завършващите, колеги и приятели.

към цялата статия


НАРИСУВАЙ КОЛЕДА

Преподаватели, наставници и приятели на специалността „Медицинска козметика“ в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ превърнаха 19 декември 2018 г. във вълнуващ и паметен ден за малчуганите от СУ „Христо Ясенов“ в гр. Етрополе. Мими Върбанова, Цветелина Савова, Ивета Георгиева, Пенка Пашова, Йорданка Горанова, Катя Савова, Александра Боянова, Бинназ Асанова и осемгодишната Амира се превъплътиха в приказни герои и с много любов превърнаха на свой ред децата в техните любими приказни герои. Разбира се, имаше и подаръци, имаше и песни, но най-ценното за всички присъстващи беше блясъкът в детските очи. 

Директорът на училището г-жа Мила Манчева през сълзи от вълнение благодари за радостта, която гостите от Медицински колеж донесоха на нейните възпитаници от 1 до 4 клас със специални образователни потребности. В благодарственото си обръщение тя казва: „Коледната изненада беше красив и стойностен подарък за всички тях. Благодаря ви, че ни нарисувахте Коледа! Благодаря ви за радостта, топлината и усмивките по детските лица!“ А самите деца също се бяха подготвили и бяха направили уникални ръчно изработени картички, които подариха на новите си приятели.

Благотворителната инициатива се случи по идея на ресурсния учител в етрополското училище г-жа Румяна Павлова. Освен представителите на Медицинския колеж в нея се включиха още заместник-директора на училището г-жа Мария Стоянова и учителите г-жа Пламена Георгиева и г-жа Деница Кусева-Тодорова, както и ученици от по-горните класове.


ЦВЕТЕЛИНА ГРИГОРОВА Е СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА НА МК „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“

Цветелина Бориславова Григорова, студент в трети курс в специалност „Рентгенов лаборант“ с ръководител гл. асистент Петранка Гагова бе определена за Студент на годината на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. Церемонията по награждаването се проведе на 17 декември 2018 г. в клуб Перото. Събитието уважиха ректора на Медицински университет – София проф. Виктор Златков, зам.-ректорите проф. Радомир Угринов, проф. Валентина Петкова и проф. Тихомира Златанова, деканът на Факултета по обществено здраве проф. Цекомир Воденичаров, зам.-деканът проф. Магдалена Александрова и директорът на отдел Международна интеграция на МУ – София проф. Радослав Гърчев.

Критериите, по които бяха определени номинациите, включваха успех от предходните два семестъра, научни публикации, участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и лекционни потоци, езикови умения, работа и заемани длъжности, стажове и практики, членство в различни организации, участия в образователни семинари, повишаващи нивото на компетенциите, както и участие в спортни мероприятия.

към цялата статия


БЛАГОДАРСТВЕН ДИПЛОМ ЗА МК „Й. ФИЛАРЕТОВА“

В навечерието на коледно-новогодишните празници ръководството на Национален център по трансфузионна хематология в лицето на неговия управител д-р Николай Николов изпрати Благодарствен диплом на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“.

Признанието идва за активното участие на колежа в организирането и провеждането на кампании за безвъзмездно кръводаряване през отиващата си 2018 г. Последната такава кампания се проведе на 7 ноември 2018 г. и в нея се включиха  19 души – студенти и служители в учебното заведение.

Целта и смисълът на тези акции, както и вече традиционното включване на възпитаници и представители на МК „Й. Филаретова“ е в предоставянето на подкрепа и помощ за обезпечаване на лечението на пациенти в лечебните заведения на територията на София и Западна България с необходимите количества кръв и кръвни съставки.


ОБМЯНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДЕНЯ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

В деня на доброволчеството – 5 декември 2018 г. – гл. сестра Магдалена Нинова от УМБАЛ „Александровска“ и нейни колеги гостуваха на студенти втори курс от специалност „Медицинска козметика“ в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. Те безвъзмездно изнесоха лекция на тема „Хигиена и дезинфекция на ръце – ефективност на съвременните дезинфектанти за ръце, прилагани в професионалната практика на професионалистите по здравни грижи. Семинарът продължи с интересна практическа част – апаратно изследване за ефективността на дезинфектантите за ръце. От своя страна студентите от специалността „Медицинска козметика“ с ръководител г-жа Бинназ Асанова демонстрираха на своите гости козметични процедури, които могат да бъдат ползвани като средство за превенция на психичното здраве и за грижа за кожата при работещи в условията на болнична среда.

 


УЧАСТИЕ В XV НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХРАНИ

Доцент Силвия Цанова-Савова, преподавател по химия в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, представи доклад „Полифенолни съединения – антиоксидантен потенциал на храните“ на Петнадесетата национална научно-практическа конференция с международно участие на тема: „Български храни – гаранция за здраве и дълголетие“. Тя се проведе в Деня на хранително-вкусовата промишленост в България на 20 ноември 2018 г. в зала „Европа“ на Парк-хотел „Москва в София. Студенти от първи и от трети курс от специалността „Инспектор обществено здраве“ присъстваха като регистринани участници във форума.

към цялата статия


СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ“ ПРИВЛЕЧЕ ИНТЕРЕСА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИОМЕДИЦИНСКИ КОНГРЕС – СОФИЯ 2018

На 16, 17 и 18 ноември 2018 г. в София Тех Парк бе проведен третия Международен биомедицински конгрес – София 2018, организиран от студенти по медицина и дентална медицина на Медицински университет – София с цел да създаде среда за развитие и контакти на младите професионалисти в сферата на здравеопазването. Специалност „Медицински лаборант“ на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ бе поканена да организира и проведе уъркшопа за лабораторни изследвания, като в нея бяха представени дисциплините „Клинична лаборатория“, „Микробиология“ и „Хистология“.

към цялата статия


УЧАСТИЕ В ПЪРВИ КОНГРЕС ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ (МК) бе представен на Първия конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността с международна конференция, който се проведе на 7 и 8 ноември 2018 г. в зала 6 на НДК в столицата, от доц. д-р Мая Ляпина, преподавател по хигиена и екология, и доц. Мая Визева, ръководител на Учебен отдел. Събитието бе организирано от Катедра по трудова медицина на Факултета по обществено здраве (ФОЗ) към Медицински университет – София. Научният форум бе посветен на Деня на будителите, 10 години от създаването на катедрата и представяне на резултатите от завършилия международен проект ЕПСИЛОН, финансиран от ЕСФ.

към цялата статия

 

 

 

 


18 НОЕМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА АНТИБИОТИЦИТЕ

Антибиотиците са вещества, които в ниски концентрации убиват или задържат развитието на бактериите (антибактериални) и медицинските гъбички (антимикотични), но не и на вирусите. На вирусите въздействат специфични противовирусни средства.

От 1928 г., когато от Александър Флеминг е открит първият антибиотик – пеницилина, досега са въведени множество антибиотици, отнасящи се към различни групи според химичната им формула, начина, по който въздействат на микроорганизмите, и спектъра им на активност към конкретните видове микроби. Антибиотиците се прилагат за лечението на тежки и средно-тежки инфекции: пневмония, пиелонефрит, перитонит, сепсис, менингит, гонорея, остеомиелит и други. Те са безценни за излекуването от инфекции и спасяват човешки животи. Прилагането им качествено промени прогнозата на заболелите от инфекции. Например, днес смъртността от тежка инфекция като бактериален менингит е 10%, т.е. 90% от заболелите се излекуват за разлика от реципрочното съотношение в миналото.

към цялата статия


КРЪВОДАРИТЕЛСКАТА АКЦИЯ ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО

В 13:00 ч. на 7 ноември 2018 г., сряда, приключи поредната кръводарителска акция, част от есенната студентска кръводарителска кампания, организирана от Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ) в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. За малко повече от три часа 19 души – студенти и служители в учебното заведение, дариха по 450 мл кръв. Така те дадоха своята подкрепа и помощ за обезпечаване на лечението на пациенти в лечебните заведения на територията на София и Западна България с необходимите количества кръв и кръвни съставки.

За своя жест кръводарителите получиха подарък и подкрепителна закуска, но най-вече удовлетворението, че тяхната кръв ще помогне на някой, който се бори за живота си. Ръководствата на колежа и на НЦТХ изразяват своята благодарност към дарилите кръв и се надяват, че ангажираността на студенти и преподаватели от учебното заведение към хуманни каузи ще продължи и в бъдеще.


УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ В ПЛЕВЕН

На 29 и 30 октомври 2018 г. в Плевен се проведе Шестнадесетата юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели в Медицински колеж към Медицински университет – Плевен, в която се срещнаха представители на медицинските университетски структури от София, Плевен и Пловдив. Официалното откриване бе от 14:00 ч. на 29 октомври, понеделник, в зала „АМБРОАЗ ПАРЕ“ на Телекомуникационния ендоскопски център (ТЕЛЕЦ) при МУ – Плевен.

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София бе представен изключително успешно от: преподавателите в специалност „Медицински лаборант“ проф. д-р Емма Кьолеян, дм, Екатерина Иванова и гл. ас. Дарина Димитрова-Стефанова и техните възпитаници Виктория Иванова, Петя Петрова и София Петрова; преподавателите в специалност „Зъботехник“ Надежда Костова-Камбурова и Мила Москова; ръководителя специалност „Рентгенов лаборант“ гл. ас. Петранка Гагова и нейните студенти Цветелина Григорова, Любомира Йорданова, Ирина Генадиева и Цветелина Мирчева. 

към цялата статия


КРЪВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ НА 7 НОЕМВРИ В МК „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“

На 7 ноември 2018 г. между 9:30 и 13:00 ч. в 113 зала на МК „Йорданка Филаретова“ ще се проведе поредната кръводарителска акция, част от есенната студентска кръводарителска кампания, организирана от Национален център по трансфузионна хематология. С включването си в кръводаряването студенти и преподаватели от колежа ще дадат своята подкрепа и помощ за обезпечаване на лечението на пациенти в лечебните заведения на територията на София и Западна България с необходимите количества кръв и кръвни съставки.

Всеки, който желае, може да се включи. Необходимо е да предвиди около 30 минути, да е отпочинал и нахранен, както и да си носи личната карта. Процедурата включва попълване на въпросник за здравословното състояние, преглед от лекар и експресно изследване на хемаглобина и кръвната група. Ако лекарят прецени, че състоянието на желаещия позволява, то той ще дари 450 мл кръв за около 5-7 минути, като по този начин ще спомогне за спасяването на човешки живот.

Кръводаряването, освен хуманен акт, е и полезно, тъй като стимулира процеса на обновяване на кръвните клетки и увеличава защитните сили на организма. Количеството дадена кръв се възстановява за по-малко от 24 часа, а качествено – 3-4 седмици. След кръводаряването всеки получава бележка за два дни отпуск, подкрепителна закуска, подарък и, при изрично изразено желание, резултатите от направените изследвания за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група.

В предишни кръводарителски акции студенти и преподаватели от МК „Йорданка Филаретова“ са участвали изключително активно, за което имат искрената благодарност както на ръководството на колежа, така и на ръководството на Национален център по трансфузионна хематология. Очакванията са и този път да има много откликнали на поканата да се включат.


СВЕТОВЕН ШАМПИОН ПО КАНАДСКА БОРБА Е СТУДЕНТ В МК „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“

Павел Кръстев – 3 курс, специалност „Масажист с увредено зрение“, стана два пъти световен шампион в категорията на хора със зрителни увреждания 100+ кг – лява ръка и дясна ръка, на Световното първенство по канадска борба, което се проведе от 12 до 21 октомври 2018 г. в Анталия, Турция. Това е третото световно първенство, на което Павел участва, и всеки път печели медали. През 2016 г. на Световното първенство в Благоевград на лява ръка се класира на второ място, а на дясна ръка – на първо. На следващата година на Световното първенство в Будапеща, Унгария, участва само на дясна ръка поради контузия на лявата, като става пръв в своята категория.

Павел е от гр. Видин на 31 г. Категоризиран е първа група от ТЕЛК, като увреждането му е липса на централно зрение. Но това не го притеснява – усмихнат е, енергичен, отдаден на любимите си занимания, сред които е и канадската борба. Открива страстта си към този спорт съвсем случайно, но казва, че веднага се е запалил и тренира при всяка възможност. Сега се състезава за клуба на своя приятел Детелин Йончев – ЦСКА Arm Wrestling, като тренировките се провеждат на Националния стадион.


В ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БОРБАТА С РАКА НА ГЪРДАТА

Зала 10 в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ се изпълни със студенти, преподаватели и служители на 19 октомври 2018 г., определен за международен ден на борбата с рака на млечната жлеза – второто най-често срещано злокачествено новообразувание в света и първо по честота сред жените. Всички те бяха водени както от желанието си да изразят съпричастността си към всички, които водят битка с коварната болест, така и да научат за различните методи за диагностика.

към цялата статия


ЕДНО ДОКОСВАНЕ МОЖЕ ДА СПАСИ ЖИВОТ

По повод на 19 октомври – международен ден на борбата с рака на гърдата – Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ организира събитие на 19 октомври 2018 г., петък, от 12:10 ч. в зала 10. Възможността студенти, преподаватели и служители в учебното заведение да се съберат заедно, за да изразят съпричастността си към всички, които водят битка с второто най-често срещано злокачествено новообразувание в света и първо по честота сред жените, е по инициатива на ръководителя на специалност „Рентгенов лаборант“ г-жа Петранка Гагова. По време на събитието Цветелина Мирчева, студент втори курс в специалност „Рентгенов лаборант“, ще представи презентацията „Методи за диагностика на социално значимото заболяване рак на млечната жлеза“. На въпроси по темата от страна на присъстващите ще отговаря доц. д-р Валери Чакърски. Освен изразяване на съпричастност цел на събитието да провокира всеки един да помисли дали искада се превърне в част от тревожната статистика или може да се погрижи за себе си – едно докосване може да направи разликата между своевременната реакция и възможността за успешно лечение и задълбочаването на проблема и неблагоприятните прогнози за изход от болестта.


ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В МК „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“

На 10.09.2018 г. в двора на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ се проведе официалната церемония по откриване на учебната година заедно с празничен водосвет, отслужен от отец Николай от Храм „Покров Богородичен“.

към цялата статия


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Какво ни трябва?

Нашата „Политика за защита на личните данни“ урежда използването и съхранението на вашите данни. Можете да видите нашата „Политика за защита на личните данни“ на следния линк: www.mu-sofia.bg.

Медицински университет – София е администратор на лични данни, които вие (субектът на данните) ни предоставяте. Ние събираме от вас следния вид лични данни: ЕГН, три имена, копие на лична карта, постоянно местожителство, телефон, Е-mail, месторождение, гражданство, семейно положение, снимка, подпис, автобиография, копия на дипломи, информация за здравословен статус, доход, данни на членове на семейството.

прочети повече


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

За специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София:

Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“:

По график: 17, 18, 19 и 20 юли 2018 г.;

МОДЕЛИРАНЕ: 21 юли 2018 г. 

Идентификация: 22 юли 2018 г.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София полагат устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“, състояща се от три компонента (елемента):

    - обща култура за системата на здравеопазване;

    - желание и умение за работа с хора;

    - психосоциална компетентност.    

За специалността „Масажист“ (лица с увредено зрение) се провежда устен изпит/събеседване на същата тема.

За специалност „Зъботехник“ се полага и изпит по моделиране. Изпитът се провежда само в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. По време на изпита по моделиране не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож. След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията. След окончателното приключване на изпита по моделиране кандидат-студентите заедно с квесторите по зали напускат изпитната зала и изчакват запечатването й. Разпечатването на залата се извършва от Председателя и членовете на Техническата комисия, които нанасят фиктивните номера.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София подават документи на адрес: ул. „Йорданка Филаретова“ №З, ет. 1, от 9 до 16 юли 2018 г. от 9:00 до 16:00 ч., включително и в събота. В неделя комисията по приема не работи!

Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно.  

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат!

 

 

 

 
 

Резултати и класиране

ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ - 2019г.

ВАЖНО!

  • ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 10.09.2019 от 9:00 - 16:00 ч. в Медицински колеж "Й. Филаретова", етаж 1, стая 103,

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

ОТЛИЧЕНИТЕ РАБОТИ В СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА СЕСИЯ

По повод патронния празник на МК „Йорданка Филаретова“ на 21 март се проведе и студентска научна сесия, в рамките на която бяха представени 22 постера и 8 доклада.

МК „Й. ФИЛАРЕТОВА“ ОТБЕЛЯЗВА СВОЯ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

Над 550 души – студенти, преподаватели и гости, изпълниха зала „Европа“ в Парк-хотел „Москва“ днес, 21 март, за да отбележат заедно 176 години от рождението на Йорданка Филаретова, патрон на Медицинския колеж, чийто живот е безспорен пример за хуманност и родолюбие, за непресъхващия човешки стремеж към развитие и благоденствие. Сред официалните гости бяха проф. д-р Тихомира Златанова, зам.-ректор по учебната дейност на Медицински университет – София, проф.

176 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА

Студенти и преподаватели от МК „Йорданка Филаретова“ се събраха днес, 19 март, на гроба на своя патрон в двора на църквата „Покров Богородичен“ в деня на 176-тата годишнина от рождението й в израз на признателност и преклонение. Йорданка Филаретова и днес вдъхновява с родолюбието, благородството и всеотдайността си.

243-а ПОЕХА ПО ПЪТЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

На 17 януари 2019 г. в зала Аула Максима на УАСГ се проведе тържествената церемония за дипломирането на 243-ма възпитаници на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София от 8-те специалности – „Масажист с увредено зрение“, „Помощник-фармацевт“, „Рехабилитатор“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Медицинска козметика“, „Инспектор по обществено здраве“ и „Зъботехник“.

УЧАСТИЕ НА МК „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ В ПЪРВИ КОНГРЕС ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ (МК) бе представен на Първия конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността с международна конференция, който се проведе на 7 и 8 ноември 2018 г. в зала 6 на НДК в столицата, от доц. д-р Мая Ляпина, преподавател по хигиена и екология, и доц. Мая Визева, ръководител на Учебен отдел. Събитието бе организирано от Катедра по трудова медицина на Факултета по обществено здраве (ФОЗ) към Медицински университет – София.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В МК „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“

На 10.09.2018 г. в двора на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ се проведе официалната церемония по откриване на учебната година заедно с празничен водосвет, отслужен от отец Николай от Храм „Покров Богородичен“.

В ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БОРБАТА С РАКА НА ГЪРДАТА

Зала 10 в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ се изпълни със студенти, преподаватели и служители на 19 октомври 2018 г., определен за международен ден на борбата с рака на млечната жлеза – второто най-често срещано злокачествено новообразувание в света и първо по честота сред жените. Всички те бяха водени както от желанието си да изразят съпричастността си към всички, които водят битка с коварната болест, така и да научат за различните методи за диагностика.

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ В ПЛЕВЕН

На 29 и 30 октомври 2018 г. в Плевен се проведе Шестнадесетата юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели в Медицински колеж към Медицински университет – Плевен, в която се срещнаха представители на медицинските университетски структури от София, Плевен и Пловдив. Официалното откриване бе от 14:00 ч. на 29 октомври, понеделник, в зала „АМБРОАЗ ПАРЕ“ на Телекомуникационния ендоскопски център (ТЕЛЕЦ) при МУ – Плевен.

Pages